Ingatlankezelő tanfolyam

 

A tanfolyam jellege: Emelt szintű szakképesítő
OKJ
52 814 01 0001 54 01
A szakképesítés megnevezése: Ingatlankezelő
A jelentkezés feltétele: Érettségi bizonyítvány + középfokú társasházkezelő szakképesítés
A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Szakdolgozat elkészítése
Kötelező szakmai modulok: Jogi modul, gazdasági modul, műszaki modul, ingatlankezelő modul
Képzési helyszín: Budapest, Károly körút 1. jobb oldali szárny II/4. (Astoriánál)
Követelmények: Szorgalmi időszakban a kiadott gyakorlati feladatok megoldása, benyújtása, a képzési programban meghatározott óraszám legalább 80%-án való részvétel. A szorgalmi időszakot követően a szakdolgozat elkészítése és benyújtása a megadott határidőre
Vizsga: Állami vizsgabizottság előtt történő szakmai vizsga. Részei: írásbeli vizsga, szóbeli vizsga (központi tételsor alapján + szakdolgozat megvédése)
Áthallgatás: Az egyes szakmai képzések között az átjárhazóság biztosított a jogi, gazdasági és műszaki modulok kompatibilitása miatt, így egy adott szakmai  modulon való részvétel esetében a hallgató kedvezményes áron vizsgát tehet több szakmából is,  és ezáltal két vagy több versenyképes szakmát szerezhet az adott képzési időn belül.
1 Az órarend változtatásának jogát minden esetben fenntartjuk.
A képzések csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
 
3. A képzés célja
A tanfolyam célja olyan szakemberek képzése, akik az ingatlankezelői tevékenységet önálló feladatkörként (menedzserként), jó kapcsolatteremtő készségen alapulva képesek szakszerűen ellátni, valamint akik a tanfolyamon megszerzett elméleti és gyakorlati tudásukat az ingatlantulajdonosok bizalmát élvezve kamatoztatják, hiszen az ingatlankezelői tevékenység olyan önálló feladatkör, amely a jó kapcsolatteremtő képességen alapulva, a munkafolyamat minden részletére kiterjed, és az ingatlan fenntartásával,  működésével, fejlesztésével, hasznosításával összefüggő követelmények ismeretét feltételezi.
 
4. A munkaterület rövid, jellemző leírása
Az ingatlankezelői tevékenység olyan önálló feladatkör, amely a jó kapcsolatteremtő képességen alapulva, a munkafolyamat minden részletére kiterjed, és az ingatlan fenntartásával, működésével összefüggő követelmények ismeretét feltételezi. Az ingatlankezelő a tevékenységi körén belül az ingatlan adottságainak ismeretében (gazdasági elemzés alapján) ajánlatot készít az épület fenntartására (üzemeltetésére, karbantartására, felújítására, hasznosítására) vonatkozóan, a tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat, fejlesztéseket, a megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgoz ki az ingatlan gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben.
 
5. Megszerezhető szakképesítés
A sikeres, állami vizsgabizottság előtt történő szakmai vizsgát tett hallgatók OKJ-s, emelt szintű, államilag elismert ingatlankezelői szakképesítésről szóló bizonyítványt szereznek.
 
6. Elhelyezkedési lehetőségek
Ingatlankezelőként önálló vállalkozási lehetőség, vagy ingatlankezelő és társasházkezelő szervezeteknél, és egyéb kezelő szervezeteknél alkalmazottként történő elhelyezkedés, illetve közös képviselőként.
 
7. Megjegyzés
Az ingatlankezelő társasházkezelői feladatokat is elláthat, így a megszerzett végzettsé feljogosítja mindkét szakma gyakorlására.
 
8. Felhívás
Felhívjuk a középfokú  ingatlanközvetítő, vagy társasházkezelő végzettséggel rendelkező leendő hallgatóink figyelmét, hogy megszerzett végzettségüket a képzésre való jelentkezés során beszámítjuk és így kedvező feltételekkel gyorsan és olcsón ingatlankezelő szakképesítést szerezhetnek.
 
 
Jelentkezés a tanfolyamra:
 
Neve:
Utca házszám:
Helység:
Irányítószám:
Telefon:
E-mail:
Tanfolyam:
Csoport:
Helyszín, megjegyzés:

 

Vissza a főoldalra