Ingatlanközvetítő tanfolyam

 

A tanfolyam jellege: Középfokú szakképesítő
OKJ 52 341 03 0000 00 00
 
A szakképesítés megnevezése: Ingatlanközvetítő (és értékbecslő)
A jelentkezés feltétele: Érettségi bizonyítvány
A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Szakdolgozat elkészítése
Kötelező szakmai modulok: Jogi modul, gazdasági modul, műszaki modul, értékbecslő modul, ingatlanközvetítés modul
Képzési helyszín: Budapest, Károly körút 1. jobb oldali szárny II/4. (Astoriánál)
Követelmények: Szorgalmi időszakban a kiadott gyakorlati feladatok megoldása, benyújtása, a képzési programban meghatározott óraszám legalább 80%-án való részvétel. A szorgalmi időszakot követően a szakdolgozat elkészítése és benyújtása a megadott határidőre
Vizsga: Állami vizsgabizottság előtt történő szakmai vizsga. Részei: írásbeli vizsga, szóbeli vizsga (központi tételsor alapján + szakdolgozat megvédése)
Áthallgatás: Az egyes szakmai képzések között az átjárhatóság biztosított a jogi, gazdasági és műszaki modulok kompatibilitása miatt, így egy adott szakmai  modulon való részvétel esetében a hallgató kedvezményes áron vizsgát tehet több szakmából is,  és ezáltal két vagy több versenyképes szakmát szerezhet az adott képzési időn belül.
1 Az órarend változtatásának jogát minden esetben fenntartjuk.
A képzések csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
 
3. A képzés célja
A tanfolyam a szakma követelményeinek megfelelően olyan szakembereket képez, akik képesek lesznek az ingatlanközvetítői (és értékbecslő) feladatkört önállóan, a munkafolyamat minden részletére kiterjedően ellátni, azaz lakások, házak, telkek felkutatását, ingatlanok (házingatlanok és telkek) adásvételének, cseréjének közvetítését, ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk, okiratok beszerzésével és előkészítésével összefüggő feladatok elvégzését, valamint a munkájukkal kapcsolatos forgalmi értékbecslések elkészítését elvégezni.
 
4. A munkaterület rövid, jellemző leírása
Az ingatlanközvetítői (és értékbecslő) tevékenység önálló feladatkör, amely a jó kapcsolatteremtő képességen alapszik, a munkafolyamat minden részletére kiterjed, és a piaci viszonyok jó ismeretét is feltételezi. Az ingatlanközvetítő (és értékbecslő) tevékenységi körén belül az ingatlanok, házingatlanok és telkek adásvételének, cseréjének közvetítésével; a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek bérlete és tulajdona cseréjének közvetítésével; a feladatok ellátása érdekében az ingatlanok felkutatásával és azok forgalmi értékbecslésével, valamint az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk, okiratok és egyéb okiratok beszerzésével és előkészítésével összefüggő feladatokat végzi el.
 
5. Megszerezhető szakképesítés
A sikeres, állami vizsgabizottság előtt történő szakmai vizsgát tett hallgatók OKJ-s, középfokú, államilag elismert ingatlanközvetítő (és értékbecslő) szakképesítésről szóló bizonyítványt szereznek.
 
6. Elhelyezkedési lehetőségek
Ingatlanközvetítőként, illetve értékbecslőként önálló vállalkozási lehetőség, valamint ingatlanközvetítő-értékbecslő vállalkozásoknál-, pénzintézeteknél-, illetékhivataloknál, önkormányzatoknál, vagyonkezelő szervezeteknél alkalmazottként történő elhelyezkedés. A szakképesítéssel további betölthető munkakör, foglalkozás a kereskedelmi ügyintéző (FEOR 3621).
 
7. A szakmai képesítést megszerzők részére továbbképzési lehetőséget(magasabb szakmai színvonal elérését) biztosít az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő képzésünk.
A korábban nálunk megszerzett modulokat beszámítjuk.
 
8. Egyéb, kapcsolódó információk
Az ingatlanközvetítésről szóló 49/1982. (X.7.) MT. rendelet 2.§.(2) bekezdése akként rendelkezik, hogy az ingatlanközvetítésre jogosultak ingatlanközvetítési tevékenységet akkor végezhetnek, ha hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal és a külön jogszabályban előírt szakmai képesítéssel rendelkeznek, vagy munka-, illetőleg tagsági viszony keretében ilyen képesítéssel rendelkező dolgozót foglalkoztatnak. E külön jogszabály a 8/1995. (V. 25.) BM rendelet �Az ingatlanközvetítői szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményeiről�, mely szerint az említett szakmai képesítés: az Ingatlanközvetítő (és értékbecslő) szakképesítés (OKJ 52 3439 02).
 
 
Jelentkezés a tanfolyamra:
 
Neve:
Utca házszám:
Helység:
Irányítószám:
Telefon:
E-mail:
Tanfolyam:
Csoport:
Helyszín, megjegyzés:

 

Vissza a főoldalra