Társasházkezelő tanfolyam

 

A tanfolyam jellege: Középfokú szakképesítő
OKJ 52 814 01 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése: Társasházkezelő
A jelentkezés feltétele: Érettségi bizonyítvány
A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Szakdolgozat elkészítése
Kötelező szakmai modulok: Jogi modul, gazdasági modul, műszaki modul, gyakorlati-technikai modul
Képzési helyszín: Budapest, Károly körút 1. jobb oldali szárny II/4. (Astoriánál)
Követelmények: Szorgalmi időszakban a kiadott gyakorlati feladatok megoldása, benyújtása, a képzési programban meghatározott óraszám legalább 80%-án való részvétel. A szorgalmi időszakot követően a szakdolgozat elkészítése és benyújtása a megadott határidőre
Vizsga: Állami vizsgabizottság előtt történő szakmai vizsga. Részei: írásbeli vizsga, szóbeli vizsga (központi tételsor alapján + szakdolgozat megvédése)
Áthallgatás: Az egyes szakmai képzések között az átjárhazóság biztosított a jogi, gazdasági és műszaki modulok kompatibilitása miatt, így egy adott szakmai  modulon való részvétel esetében a hallgató kedvezményes áron vizsgát tehet több szakmából is,  és ezáltal két vagy több versenyképes szakmát szerezhet az adott képzési időn belül.
1 Az órarend változtatásának jogát minden esetben fenntartjuk.
A képzések csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
 
3. A képzés célja
A tanfolyam célja olyan szakemberek képzése, akik a társasházkezelői (közös képviseleti) tevékenységet önálló feladatkörként (menedzserként), jó kapcsolatteremtő készségen alapulva képesek szakszerűen ellátni, valamint akik a tanfolyamon megszerzett elméleti és gyakorlati tudásukat a lakóközösség bizalmát élvezve kamatoztatják, hiszen a társasházkezelői tevékenység olyan önálló feladatkör, amely a jó kapcsolatteremtő képességen alapulva, a munkafolyamat minden részletére kiterjed, és a társasház fenntartásával, a társasházak működésével összefüggő követelmények ismeretét feltételezi.
 
4. A munkaterület rövid, jellemző leírása
A társasházkezelői tevékenység olyan önálló feladatkör, amely a jó kapcsolatteremtő képességen alapulva, a munkafolyamat minden részletére kiterjed, és a társasház fenntartásával, a tásasházak működésével összefüggő követelmények ismeretét feltételezi. A társasházkezelő a tevékenységi körén belül a társasház adottságainak ismeretében (gazdasági elemzés alapján) ajánlatot készít az épület fenntartására (üzemeltetésére, karbantartására, felújítására) vonatkozóan, a tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat, a megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgoz ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben.
 
5. Megszerezhető szakképesítés
A sikeres, állami vizsgabizottság előtt történő szakmai vizsgát tett hallgatók OKJ-s, középfokú, államilag elismert társasházkezelői szakképesítésről szóló bizonyítványt szereznek.
 
6. Elhelyezkedési lehetőségek
Társasházkezelőként önálló vállalkozási lehetőség, vagy ingatlankezelő és társasházkezelő szervezeteknél, és egyéb kezelő szervezeteknél alkalmazottként történő elhelyezkedés, illetve közös képviselőként.
 
7. Szakmai továbblépési lehetőségek
 A szakmai képesítést megszerzők részére továbbképzési lehetőséget(magasabb szakmai színvonal elérését) biztosít az ingatlankezelő képzésünk. A korábban megszerzett modulokat beszámítjuk.
 
8. Egyéb, kapcsolódó információk
A 38/1997. (VI. 27.) BM rendelet hatálybelépésével önálló szakmává vált a társasházkezelő, mely szakképesítés feljogosítja birtokosát, hogy hivatásos társasházi közös képviselő legyen. A hatályos társasházkezelői törvény (2003. évi CXXXIII. tv.) értelmében az üzletszerűen végzett társasházkezelői tévekénység jelen szakképesítéshez kötött!
 
 
Jelentkezés a tanfolyamra:
 
Neve:
Utca házszám:
Helység:
Irányítószám:
Telefon:
E-mail:
Tanfolyam:
Csoport:
Helyszín, megjegyzés:

 

Vissza a főoldalra