Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tanfolyam

 

A tanfolyam jellege: Emelt szintű szakképesítő
OKJ 52 341 03 0001 54 01
A szakképesítés megnevezése: Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő
Szükséges iskolai előképzettség: Érettségi bizonyítvány
Szükséges szakmai előképzettség: Középfokú ingatlanközvetítői szakképesítés
Szükséges előzetes szakmai gyakorlat: Műszaki, gazdasági és jogi diploma birtokában 1 év, minden egyéb esetben 2 év ingatlanközvetítői gyakorlat.
A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Szakdolgozat elkészítése
Kötelező szakmai modulok: Jogi modul, műszaki modul, gazdasági modul,ingatlannyilvántartás  modul, értékbecslés modul, vagyongazdálkodás modul, ingatlanközvetítés modul
Képzési helyszín: Budapest, Károly körút 1. jobb oldali szárny II/4. (Astoriánál)
Követelmények: Szorgalmi időszakban a kiadott gyakorlati feladatok megoldása, benyújtása, a képzési programban meghatározott óraszám legalább 80%-án való részvétel. A szorgalmi időszakot követően a szakdolgozat elkészítése és benyújtása a megadott határidőre
Vizsga: Állami vizsgabizottság előtt történő szakmai vizsga. Részei: írásbeli vizsga, szóbeli vizsga (központi tételsor alapján + szakdolgozat megvédése)
1 Az órarend változtatásának jogát minden esetben fenntartjuk.
A képzések csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
 
3. A képzés célja
Olyan ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szakemberek képzése, akiknek a szakmai ismerete az ingatlan és az azzal összefüggő vagyonértékű jogok és vagyoni értékek minden elemének értékelésére, az értékelési munkafolyamat minden részletére kiterjed, és tartalmazza az ingatlanpiac, továbbá az ingatlanközvetítői tevékenység (OKJ szám: 52 3439 02) szakterületének ismeretét.
 
4. A munkaterület rövid, jellemző leírása
Az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szakember:

 az ingatlanpiac és az ingatlan jellemzőinek ismeretében a megbízókkal kötött szerződés alapján meghatározza az ingatlan hasznosításának megfelelő értékeket,
 ismeri és alkalmazza az EVS 2003 (European Valuation Standards - Európai Értékelési Normák 2003) által meghatározott fogalmakat, módszereket, eljárásokat,
 ismeri és magabiztosan alkalmazza az értékelés alapveto formáit (hozamértékelés, muszaki elvu értékelés, piaci összehasonlító értékelés) és ezek változatait (a beépíthető telekingatlanok, a lakóépületek, lakóparkok, az egyéb beépített ingatlanok területén),
 a megbízókkal kötött szerződés alapján az ingatlan-vagyon-értékelés és közvetítés feladatkörét elvégzi, az eredményeket teljes köruen dokumentálja,
 az összetett feladatok elvégzésénél irányítja és ellenőrzi az értékelésben közremuködő szakértők munkáját a megbízó megrendelésére,
 megbízási szerződés alapján a hasznosítási, befektetői szándék megvalósulását és a megbízó érdekeinek érvényesülését bemutató tanulmányt készít,
 az etikai normák betartásával, mindig legjobb tudása alapján teljesíti a megbízást.
5. Megszerezhető szakképesítés
A sikeres, állami vizsgabizottság előtt történő szakmai vizsgát tett hallgatók OKJ-s, emelt szintű, államilag elismert ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szakképesítésről szóló bizonyítványt szereznek.
 
6. Egyéb, kapcsolódó információk
 Az egyes szakmai képzések között az átjárhatóság biztosított a jogi, gazdasági és műszaki modulok kompatibilitása miatt, így egy adott szakmai  modulon való részvétel esetében a hallgató kedvezményes áron vizsgát tehet több szakmából is,  és ezáltal két vagy több versenyképes szakmát szerezhet az adott képzési időn belül.
 
 
Jelentkezés a tanfolyamra:
 
Neve:
Utca házszám:
Helység:
Irányítószám:
Telefon:
E-mail:
Tanfolyam:
Csoport:
Helyszín, megjegyzés:

 

Vissza a főoldalra